SEO analýza

SEO analýza

Pomůžeme vám se SEO analýzou

SEO analýza je nástroj, velmi vhodný k ověření, zda je web optimalizovaný pro webové vyhledávače.

Zjišťuje, zda nemá váš web závažné nedostatky, které by zabraňovaly v maximálním využití webového potencionálu.

Co vám můžeme nabídnout

SEO analýza vám dá jasnou představu o nevyužitém potencionálu vašeho webu z pohledu SEO optimalizace. My váš web srovnáme s konkurenčními weby a provedeme analýzu. Než se pustíte do jakýchkoliv úprav webových stránek, musíte vědět, jak jste na tom teď a vytyčit si přesné cíle, kam až se chcete dostat. Taková to SEO analýza je mnohem lepší než různé SEO maty jako je Seo Servis apod. Poskytne daleko více informací a odhalí více chyb.

Chcete SEO analýzu?

Pokud máte zájem o kvalitní SEO služby, kontaktujte nás. Nabízíme vám zhodnocení vašich stránek. Doporučení ohledně změn. Komplexní shrnutí všech faktorů vašich stránek. Posoudíme web, jak z technického pohledu, tak i z obsahové stránky. Také váš odkazový profil posoudíme a navrhneme vám postup, kterým dosáhnete těch nejlepších výsledků ve vyhledávačích.

Jak probíhá SEO analýza

Získaní základních informací o webu

Vy nám poskytnete důležité informace, jako je účel webu, za kterým byl web založen. Jaká je cílová skupina, pro kterou je web určený, jestli mládež, dospělý, senioři atd. Zjistíme si informace o vaší konkurenci.

Vlastní zpracování analýzy

Předpokládaná doba pro zpracování jsou zhruba 3 týdny od dodání všech podkladů uvedených v prvním bodě. Po dodání začneme ihned s analýzou.

Zaslání analýzy a následná osobní konzultace či prezentace

Osobní konzultace je za účelem, abychom vám vysvětlili nejasnosti ve výsledcích analýzy a popřípadě vám navrhly alternativní řešení vaší situace.

Jaký je výsledek SEO analýzy?

Po zpracování celé analýzy od nás dostanete písemný dokument o rozsahu 20 – 30 stran. V něm budou uvedené informace jako:

  • Zhodnocení analyzovaného webu z pohledu kvality webu i množství a kvality zpětných odkazů
  • Popis nalezených nedostatků a vysvětlení jejich důsledků
  • Srovnání úrovně optimalizace webu s konkurencí
  • Analýzu klíčových slov

Proč zvolit právě nás?

Přemýšlíte proč zvolit právě naše služby? Nabízíme komplexní shrnutí stovky faktorů vašich webových stránek. Zhodnotíme váš web a doporučíme vhodné úpravy. Dostanete od nás upřímný názor z technického pohledu webu i z jeho obsahové stránky. Navrhneme pro vás nejlepší možné řešení pro lepší výsledky ve vyhledávačích.

  • Získáte vyšší relevantní návštěvnost, tím lepší výsledky ve vyhledávačích
  • Přednost má pro nás přehlednost a snadné ovládání webu, abyste se nemuseli orientovat pouze na SEO, ale aby pro vás práce s webem byla stále snadná a vyhovující
  • Vysvětlíme vám věci, které vám jsou nejasné, abyste vše dobře zvládali a zasazené semínko vám přineslo bohatou úrodu
  • Nepoužíváme zakázané praktiky, u kterých by hrozila penalizace vašeho webu
  • Pravidelně se školíme na SEO, abychom vám stále přinášeli ty nejnovější a nejlepší podmínky

 

   Máte zájem o SEO analýzu? Objednejte si jí u nás